Bjørn-Fredrik Johanssen
Tlf:99 51 28 99
Skedsmokorset, Akershus/Oslo