Daglig Leder – Takkjøp AS
Telefonnummer: 51601659,
Epost: frode@sandnes-tak.no